Laminaty

W firmie Lama wykonujemy:

Wykonujemy

Laminowanie Płomieniowe

Łączenie materiałów tekstylnych za pomocą pianki poliuretanowej, na którą działa płomień, powodując jej wytopienie i wytworzenie kleju łączącego warstwy materiałów.

Metodą tą sklejamy materiały tekstylne o szerokości do 2 metrów.

Sklejanie metodą dyspersji wodnej

Łączenie materiałów tekstylnych przy użyciu kleju wodorozcieńczalnego o różnej gęstości, dzięki czemu uzyskujemy szeroki zakres sztywności gotowego materiału.

Metodą tą sklejamy materiały tekstylne o szerokości do 1,55 metra.

Impregnowanie

Nanoszenie kleju wodorozcieńczalnego na wewnętrzną stronę materiałów tekstylnych. Metoda ta umożliwia uzyskanie zwiększonej sztywności i elastyczności materiału, w zależności od jego przeznaczenia.

Metodą tą impregnujemy materiały tekstylne o szerokości do 2 metrów.

Sklejanie za pomocą folii PE

Łączenie materiałów tekstylnych przy użyciu folii PE, która pod wpływem temperatury wytwarza klej łączący warstwy materiałów.

Metodą tą sklejamy materiały tekstylne o szerokości do 1,5 metra.

Kalandrowanie

Powierzchniowe uszlachetnianie włóknin pod wpływem temperatury. Proces ten ma na celu nadanie włókninie odpowiednich właściwości, takich jak: stabilizacja, sztywność, gładkość, spoistość -w zależności od jej zastosowania.

Metodą tą kalandrujemy włókniny o szerokości do 1,8 metra.